Πώς χαρίζουν στον Λάτση την άδεια του καζίνο στο Ελληνικό - Πώς το τίμημα που προκύπτει είναι το μισό από την αξία της έκτασης

Eλένη Μπότα-www.bankingnews.gr

Το τίμημα των 915 εκατ. ευρώ - Η εμφανιζόμενη ως «βελτιωμένη» προσφορά είναι τελικά πολύ χαμηλότερη
Δύο άκρως ενδιαφέροντα στοιχεία προέκυψαν από την χθεσινή συνέντευξη τύπου του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) για το έργο του Ελληνικού και την ανάθεση του στην Lamda Development.
Το πρώτο έχει να κάνει με την δημιουργία καζίνο… H εταιρεία έχει ζητήσει (προβλέπεται στην πρόταση που υπέβαλλε) την χορήγηση άδειας καζίνο, χωρίς όμως να δεσμεύεται το ελληνικό δημόσιο ότι θα του παραχωρήσει την άδεια. Η συγκεκριμένη άδεια θα παραχωρηθεί μέσω ξεχωριστού διαγωνισμού. Ωστόσο ο επενδυτής έχει την δυνατότητα αποχώρησης από το έργο στην περίπτωση που κρίνει πως η μη παροχή της άδειας καζίνο ανατρέπει σοβαρά τα επιχειρηματικά του σχέδια.
Και μάλιστα σε αυτή την περίπτωση θα μπορεί να φύγει χωρίς κανένα πρόστιμο.
Ως εκ τούτου η αποχώρηση του επενδυτή, ο οποίος μάλιστα δεσμεύεται να δημιουργήσει 50.000 εργασίας και να επενδύσει 5,9 δισ. ευρώ σε βάθος 15ετίας, είναι κάτι που σίγουρα δεν συμφέρει το ελληνικό δημόσιο.
Eπίσης όσον αφορά το τίμημα των 915 εκατ. ευρώ: Η εμφανιζόμενη ως «βελτιωμένη» προσφορά, είναι τελικά πολύ χαμηλότερη. Σε 2 χρόνια, θα προκαταβληθεί το 33% και το υπόλοιπο θα πληρωθεί σε δόσεις μέσα στα επόμενα 10 χρόνια. Ετσι σε παρούσα αξία το συνολικό τίμημα κυμαίνεται μεταξύ 498-690 εκατ. ευρώ. Αυτό σημαίνει 70-100 ευρώ ανά τ.μ., ανάλογα με το υπολογιζόμενο προεξοφλητικό επιτόκιο. Στην πρώτη περίπτωση, η τιμή που προκύπτει είναι μικρότερη από το μισό της αξίας της έκτασης, στην οποία είχαν καταλήξει Έλληνες ορκωτοί εκτιμητές, κατ' ανάθεση της «Ελληνικό Α.Ε.» μόλις ένα χρόνο πριν. Παράλληλα υπενθυμίζονται οι εκτιμήσεις για 2,5 δισ. το 2011, όταν το Ελληνικό περνούσε στο ΤΑΙΠΕΔ ή για 5 δισ. προ κρίσης.

Τα επόμενα βήματα
Για να πωληθεί η έκταση θα πρέπει θα εγκριθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η υπογραφή της σύμβασης με την καταβολή εγγυητικής επιστολής ύψους 30 εκατ. ευρώ από το σχήμα υπό την Lamda.

Όταν εγκριθεί ο πολεοδομικός και χωροταξικός σχεδιασμός, όταν υπάρξει θετική γνωμοδότηση από το ΣτΕ για το σχέδιο ανάπλασης του Ελληνικού και όταν εκπληρωθούν σειρά άλλων όρων τότε η συναλλαγή θεωρείται «κλεισμένη» και ο επενδυτής θα καταβάλει την πρώτη δόση του συνολικού τιμήματος των 915 εκατ. ευρώ (300 εκατ.), με τη χρονοβόρα διαδικασία να κρατάει από ένα έως δύο έτη. Η διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ υποστήριξε ότι η αποτίμηση του ανεξάρτητου αποτιμητή σε παρούσες αξίες ανέρχεται σε 560 εκατ. ευρώ. Η προσφορά της Lamda σε παρούσες αξίες, ανάλογα με το ποσοστό προεξόφλησης του τιμήματος, κινείται μεταξύ 577-704 εκατ. Με βάση την πρόταση του επενδυτή η κ/ξ δεσμεύεται ότι θα υλοποιήσει επενδύσεις 5,9 δισ.. ευρώ κατά τη διάρκεια των πρώτων 15 ετών. Το δημόσιο από την πλευρά του δεσμεύεται για την παροχή των συνθηκών αδειοδοτήσεων, την ολοκλήρωση των αρχαιολογικών ερευνών εντός συγκεκριμένων χρονικών ορίων, όπως ορίζεται από το νόμο. Στην περίπτωση που δεν τηρηθούν οι συγκεκριμένοι όροι και ο επενδυτής αποδείξει ότι ζημιώθηκε μπορεί να αποχωρήσει από το έργο. Όπως τονίστηκε χτες τα συνολικά έσοδα σε βάθος δεκαετίας από τη συμφωνία για το Ελληνικό θα κατευθυνθούν για την πληρωμή του δημοσίου χρέους, σύμφωνα με το καταστατικό του ΤΑΙΠΕΔ.