Εκπαίδευση Πολιτών στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση

H Κοινωνική Υπηρεσία και ο Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης σε συνεργασία με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας και με τη βοήθεια των εξειδικευμένων επιστημόνων – διασωστών της Εθελοντικής Διασωστικής Ομάδας Κρίσεων ΕΔΟΚ διοργανώνουν ανοιχτή εκπαίδευση όλων των πολιτών όλων των ηλικιών στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση-ΚΑΡΠΑ το Σάββατο 5 Απριλίου 2014 από 10:00 έως 14:00 στο Σπίτι της Γυμναστικής (Λ. Κύπρου, απέναντι από το Κολυμβητήριο).
Σκοπός του προγράμματος είναι η ανοιχτή εκπαίδευση του κοινού στη βασική υποστήριξη στη ζωή σε ενήλικες και παιδιά, η δημιουργία ερεθισμάτων για αναζήτηση πληροφοριών σε θέματα διάσωσης της ζωής, η ευαισθητοποίηση και η συμμετοχή σε εθελοντική ομάδα εργασίας και ο εξανθρωπισμός του Δημοσίου χώρου.

Η εκπαίδευση αυτή είναι σημαντική για όλους μας.