Χαρίζουν το Ελληνικό: Το αποτιμούν 88,9 ευρώ το τετραγωνικό!Το τίμημα  που προτάθηκε από το Λάτση για το Ελληνικό είναι 442 εκατ. ευρώ. Ο ανεξάρτητος αποτιμητής έχει βάλει τον πήχη στα 550 εκατ. ευρώ!
Δηλαδή, η βελτιωμένη προσφορά, που ζητάει το ΤΑΙΠΕΔ από τον Λάτση, είναι να δώσει, αντί για 71,3 ευρώ το τετραγωνικό (71.300 ευρώ το στρέμμα), 88,9 ευρώ το τετραγωνικό (88.900 ευρώ το στρέμμα);