Τα επίσημα στοιχεία για ανεργία: Δεκέμβριος 2013


Στο 27,5%  και στο 55,5% των νέων  η ανεργία το Δεκέμβριο του 2013. Στο 1.349.495  ανέρχονται οι άνεργοι. Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής εδώ:
                                                                                http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A0101/PressReleases/A0101_SJO02_DT_MM_12_2013_01_F_GR.pdf